Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 30 2011

tommy
7361 2094 500
Reposted fromula ula viaanks anks

August 24 2011

tommy
Reposted fromcube cube

August 23 2011

tommy
7241 128b
Reposted fromeirena eirena viac1oudy c1oudy

August 18 2011

tommy
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viakali187 kali187

In which Ewan McGregor laughs about an accidental dick joke and embarrasses an interviewer.

alexkapranos:

Interviewer: I think of you as being a shy person. I know you’ve been nude in several films.

Ewan: Yeah. Yeah.

Interviewer: Was that ever hard?

Ewan: … Sorry?

Ewan: Well, actually, darling, um…

Ewan: That was interesting.

Reposted fromapm35 apm35 viaiskanna iskanna
tommy
4260 2695 500
Reposted fromtomash-pl tomash-pl viaiskanna iskanna

July 28 2011

tommy
Reposted fromczerski czerski viaiskanna iskanna

July 26 2011

3643 863f
Reposted fromLuckyLobos LuckyLobos viacube cube

July 22 2011

tommy
7366 8652
LMAO. I love gay babies!
Reposted fromdigitalalias digitalalias viaanks anks

July 20 2011

tommy
3514 465f
Reposted frommezzanine mezzanine viaiskanna iskanna
tommy
0970 4c0e

Nutella Mug Cake

Ingredients

 • 4 tablespoons self rising flour
 • 4 tablespoons sugar
 • 1 egg
 • 3 tablespoons cocoa powder
 • 3 tablespoons Nutella
 • 3 tablespoons milk
 • 3 tablespoons olive or vegetable oil

Method

 1. Combine all ingredients in a large coffee mug.
 2. Whisk well with a fork until smooth.
 3. Microwave on high for 1 1/2 – 3 minutes. (Time depends on microwave wattage. Mine took 1 /2 minutes.)
 4. Top with whipped cream and a little chocolate sauce if desired.
Reposted frompulperybka pulperybka viaiskanna iskanna

July 19 2011

tommy
6074 f25d
Reposted fromflyingalexa flyingalexa viaiskanna iskanna

June 13 2011

tommy
3186 2b1b 500
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viasiwa siwa
tommy
3958 9bc1
Reposted fromiocaste iocaste viasiwa siwa
tommy
1599 a77f
dyplom
Reposted frompierdolety pierdolety viasiwa siwa
tommy
Portret kobiecy

Musi być do wyboru.
Zmieniać się, żeby tylko nic się nie zmieniło.
To łatwe, niemożliwe, trudne, warte próby.
Oczy ma, jeśli trzeba, raz modre, raz szare,
czarne, wesołe, bez powodu pełne łez.
Śpi z nim jak pierwsza z brzegu, jedyna na świecie.
Urodzi mu czworo dzieci, żadnych dzieci, jedno.
Naiwna, ale najlepiej doradzi.
Słaba, ale udźwignie.
Nie ma głowy na karku, to będzie ją miała.
Czyta Jaspersa i pisma kobiece.
Nie wie po co ta śrubka i zbuduje most.
Młoda, jak zwykle młoda, ciągle jeszcze młoda.
Trzyma w rękach wróbelka ze złamanym skrzydłem,
własne pieniądze na podróż daleką i długą,
tasak do mięsa, kompres i kieliszek czystej.
Dokąd tak biegnie, czy nie jest zmęczona.
Ależ nie, tylko trochę, bardzo, nic nie szkodzi.
Albo go kocha, albo się uparła.
Na dobre, na niedobre i na litość boską.
— Wisława Szymborska
Reposted frommizuka mizuka vialluca lluca

April 11 2011

tommy
1949 3ad6 500
Reposted fromchristinedam christinedam viaqb qb

April 05 2011

March 18 2011

Universal Wrapping Paper. F'in Genius

Hacker News

Here’s an idea I thought was worth sharing — universal wrapping paper.

universal wrapping paper

universal wrapping paper

universal wrapping paper

universal wrapping paper

universal wrapping paper

Brilliant.

Designed by Fabio Milito and Francesca Guidotti. Found on The Dieline.

Tweet

Subscribe to new posts via RSS or email. Follow on Twitter.

Logo Design Love, the book

Related posts on David Airey dot com

Reposted fromze ze viamarianna marianna

March 08 2011

tommy
4291 1c89 500
Reposted fromdotmariusz dotmariusz viaanks anks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl